Megszűnik az illegális parkoló és szemétlerakó – Park épül a Duna utcában

Rendeződik a Duna utcában található illegális parkoló és szemétlerakó sorsa, az ott élő lakosok örömére. A munkálatokat – a 3000 m2-es földterületen – a Csepeli Városgazda Zrt. Zöldterület-fenntartási Osztálya és Útkarbantartási csoportja végzi.

A rendezetlen területen az Útkarbantartási csoport munkatársai a régi járdaburkolatot felbontják, és javítják a járdaalapot. A járdaszegélyezés és útszegély hiányos és rossz, ezért új szegély épül. A Zöldterület-fenntartási Osztály szakemberei füvesítik a területet és fákat ültetnek. A járda mellé vasoszlop sort (pollert) helyeznek, hogy megakadályozzák az illegális parkolást és védjék a zöldterületet.

Megszűnik az illegális parkoló és szemétlerakó – Park épül a Duna utcában