A Csepeli Fürdőt a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban Zrt.) /1215 Bp. Katona J. u. 62-64./ üzemelteti.
Az Zrt. szakmai felügyeleti szerve:
– közegészségügyi kérdésekben Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Intézete /Bp. XIII. Váci út 174. sz./,

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A fürdő vezetőjének és a fürdő dolgozóinak alapvető kötelessége, hogy biztosítsák a vendégek kulturált és szakszerű kiszolgálását, pihenését. Gondoskodjanak az egészségügyi, balesetvédelmi, személyi és társasági tulajdonvédelmi hatósági és egyéb rendelkezések, előírások érvényesítéséről. Gondoskodni kell arról is, hogy a biztonságos üzemeltetés tárgyi és személyi feltételei egészség-, munka- és tűzvédelmi szempontból is folyamatosan biztosítva legyenek. Ennek érdekében az esetlegesen előálló veszélyforrásokat az üzem dolgozóinak soron kívül meg kell szüntetni, vagy azok helyszínét a vendégek elől le kell zárni. A veszélyhelyzetek elkerülésére vonatkozó előírásokat, utasításokat a vendégek és az üzem dolgozói is kötelesek betartani.

2. A fürdővendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére, vagy a szolgáltatást végző magatartására észrevételeit szóban, vagy írásban megtenni.

3. Az üzem köteles biztosítani:

– a medencék vizeinek megfelelő minőségét, a medencék, öltözők és egyéb a fürdőhöz tartozó területek takarítását, fertőtlenítését, tisztántartását,
– a vízszűrő-forgatóval üzemelő medencéknél, hogy a szűrés után a medencékbe visszatérő víz átlátszóság és mikrobiológiai szempontjából az ivóvízre megállapított minőség követelményeinek megfeleljen,
– a medencék ürítését követően azok, illetve üzemzárást követően a fürdési célokat szolgáló minden helyiség előírt takarítását, fertőtlenítését,
– az egyes medencékben az előírt vízhőmérsékleteket, amelyektől +-1°C-al lehet eltérni. Ennek érdekében azokat 2 óránként ellenőrizni kell.

4. A belépőjegy ára a kiszolgálási díjat is magában foglalja, ezért a fürdő dolgozója semmiféle külön juttatást nem követelhet.

5. A szolgáltatás a vendégek részére érkezésük sorrendjében áll rendelkezésre.

6. A fürdő területére belépni és a különböző fürdőszolgáltatásokat igénybe venni csak érvényes belépőjegy ellenében lehet.

7. A fürdőt és a szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségre és veheti igénybe.

8. Az uszodatéren, a gyermek és termálmedence környékén a WC, zuhanyzók közösségi területeket kizárólag csúszásmentes papucsban vehetik igénybe az ebből eredő bárminemű kárukért felelőséget nem vállalunk.

9. A fürdőt lázas, fertőző, vagy bőrbetegségben szenvedők, továbbá kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek nem vehetik igénybe.

10. Ittas személy a fürdőben nem tartózkodhat, részére a fürdő dolgozói minden szolgáltatást kötelesek megtagadni.

11. A kabinok, az öltözőszekrények és a öltöző használatánál a biztonsági biléta, vagy ahol ellenőrző kulcs van, annak használata kötelező. Ezeknek rendeltetésszerű használata az öltöző helyek biztonságos kezelését szolgálja. Elfogadásuk és a vetkőzést követő elvitelük, megőrzésük kötelező. A rendelkezések megszegése esetén az esetleges felmerülő kárért az üzemeltető felelősséget nem vállal. Téli üzemben a szekrénykulcsok letét ellenében kerülnek átadásra Vendégeink részére.

12. Aki szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól az üzemeltető a kár megtérítését igényelheti.

13. Úszásra alkalmas, 120 cm-nél nagyobb vízmélységű medencét csak képesített uszodamester felügyelete mellett lehet üzemeltetni. Két medence egyidejű felügyeletét egy uszodamester csak akkor láthatja el, ha a medencék vízfelületének nagysága nem haladja meg az 1.000 m²-t, köztük lévő távolság legfeljebb 5 méter és mindkét vízfelület egyidejűleg akadálytalanul belátható. A 140 cm-nél nagyobb vízmélységnél a mélyvízre utaló jelzést – 140 cm. Mélyvíz csak úszóknak feliratot – kell alkalmazni. Ilyen vízmélységű medencéknél az előírt mentőeszközöket /mentőrúd, mentőöv, mentőkötél/ ki kell helyezni. Csak teljesen feltöltött medencét szabad üzembe helyezni.

14. A strandfürdőkben felszerelt hangosbemondó működése közlemények, hirdetések, üzenetek, közérdekű felhívások, tájékoztatások közzététele célját szolgálják. A berendezéseket csak olyan hangerővel szabad működtetni, hogy a vendégek nyugalmát, pihenését indokolatlanul ne zavarják. A hangos bemondás a fürdővendégek részére csak a pénztárnál váltott jogosultság ellenében eszközölhető. A hangosbemondót szolgálati közlemények sugárzására csak a lehető legritkább esetben, a fürdővezető engedélyével lehet felhasználni.

15. A fürdő szolgáltató helyeit, szolgáltatásait – különösen az úszómedencék mélyvízi részeit, játék – és tornaszereket stb. – mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.

16. A fürdő területén nem szabad olyan játékot játszani, vagy olyan magatartást tanúsítani, ami a saját vagy más testi épségét veszélyezteti, a fürdőzők nyugalmát zavarja.

17. Az úszómedencéket csak úszni tudók, a gyermek és lubickoló medencéket csak kisgyermekek használhatják.

18. A meleg vizű medencékbe ugrálni tilos. Az élménymedencébe beugrani tilos! Az úszómedencébe csak rendezett versenyek esetében lehet beugrani!

19. Azokban az úszómedencékben, ahol erre vonatkozó külön felhívás ki van függesztve, a fürdősapka viselete mindenki számára kötelező.

20. Úszóoktatást a pénztárnál megváltott jegy /vagy bérlet/ ellenében csak úszómester- úszásoktató végezhet.

21. Az úszómedencék biztonsági felügyeletéért, a medencék, a medencék vizeinek, a medencetér tisztaságáért. a mentőfelszerelések készenlétben tartásáért, a mentőládák felszereléséért, a vízből mentettekhez az orvos kihívásáért, akkor is, ha a mentés látszólag zavartalanul folyt le és a mentett jól érzi magát, a szolgálatban lévő uszodamester a felelős.

22. Az egészségügyi és hatósági rendelkezések betartása, a megfelelő fürdőszolgáltatás biztosítása, valamint a fürdővendégek zavartalan pihenése érsekében

NEM SZABAD

– a medencékben – beleértve a gyermek és lubickoló medencéket is – nem szobatiszta gyermeket bevinni,
– a fürdő öltözőiben, zárt tereiben, medencéiben illetve közvetlen környezetében dohányozni, szemetelni, szeszes italt fogyasztani,
– a medencékben vízi pisztolyt használni,
– a közös medencéket előfürdő /zuhany/, lábmosó használata nélkül igénybe venni,
– a medencékben étkezni, a vizet szennyezni (köpködni, körmöt vágni, bőrt dörzsölni stb), vízbe ugrálni, zajongani,
– borotválkozni, tisztálkodni
– a medencékbe törékeny tárgyat /poharat stb./ búvárfelszerelést, labdát, vagy bármely baleset, sérülés előidézésére alkalmas dolgot bevinni,
– olajos, homokos testtel a medencéket használni,
– a vízbe ugrálni,
– az úszni nem tudóknak a mélyvizet használni,
– a nemenként elkülönített öltözőkbe, zuhanyzókba és napozókba más neműnek bemenni,
– a fürdő területére állatot bevinni, (kivételt képeznek a pórázon vezetett szolgálati őrkutyák)
– a fürdő területére gépjárművet bevinni,
– a fürdő területén tüzet rakni, rádiót, hangszereket oly módon használni, hogy az másokat zavarjon,
– a közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni,
– a medencéket utcai ruhában és/vagy mezítelen testtel használni,
– a fedett fürdőtéren és a szaunában cipőben tartózkodni.

CSEPELI SPORT ÉS RELAX SZAUNA

Használat szabályai:
• a szaunát egészséges emberek és saját felelősségükre használhatják!
• belépés karszalagban, és papucs nélkül!
• az ülőpadon törölköző használata kötelező!
• 12 éven aluli gyermek a szaunát csak felnőtt kísérővel használhatja!
• a szauna kályhában szaunaszív működik, ezért a kályha locsolása tilos!
• a szaunában étkezni, borotválkozni, tisztálkodni, italozni tilos!
• a szaunát használja mértékkel és vigyázzon tisztaságára!
• a szaunában és eszközeiben kárt okozóval a kárt megtérítetjük!

II. ÜZEMIDŐ, JEGYKIADÁS

1. A fürdőben a nyitva tartást minden évben az üzemeltető határozza meg.
2. A medencéket a fürdő zárása előtt ½ órával el kell hagyni. A feltüntet zárás időre a beléptető rendszeren kívül kell lenni.
3. A fürdő nyitva tartásának idejét a vendégek részére jól látható módon és helyen kell kifüggeszteni.
4. Pénztárzárás a fürdő zárórát megelőző 2 órával előbb történik.
5. Az üzemidőt a fürdő vezetősége indokolt esetben megváltoztathatja (eső, hirtelen lehűlés, műszaki hiba stb.) A változást a pénztárnál kifüggesztett hirdetménnyel, illetve hangosbemondón közölni kell.
6. A fürdő szolgáltatásainak árait a pénztárnál jól látható helyen kell kifüggeszteni. Az esetleges árváltozást az ártáblán fel kell tüntetni.
7. A fürdő pénztáránál váltott jegy csak a váltás helyén és az aznapi /felhasználási/ dátumbélyegzővel ellátva érvényes. Az előreváltott jegyek, jegytömbök, bérletek csak érvényességi idejükig használhatók fel.
8. A fürdő dolgozói készpénzt jegyváltás céljából nem fogadhatnak el.
9. A 12 éven aluli gyermek csak felelős felnőtt kíséretben veheti igénybe a fürdőt. A 12 éven aluli gyermekek testi épségéért a szülő, illetve a felelős felnőtt kísérő a felelős. Gyermekcsoportok fürdőben tartózkodásának feltétele, hogy 10 fő gyermekenként, 1 fő felnőtt kísérő jelenléte biztosítva legyen.
10. A belépőjegyek a váltás napján érvényesek, de csak egyszeri belépésre jogosítanak. Ha a fürdővendég a fürdő területét elhagyja, csak egy új jegy megváltása esetében léphet be.

VÁSÁRLÓK KÖNYVE, EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

1. A vásárlók könyve a fürdővezetői irodában áll a vendégek rendelkezésére. A fürdő vezetője köteles a panaszt, észrevételt, közérdekű javaslatot a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, illetőleg ennek alapján intézkedni.
2. A vendéget ért esetleges sérüléshez, rosszulléthez, elsősegélynyújtásra kiképzett dolgozónak kell rendelkezésre állnia.
3. A strandfürdőkben az előírt mennyiségű és fajtájú kötszert tartalmazó, folyamatosan kiegészített mentőládát kell tartani.
4. A fürdővendégeket ért sérülésről, balesetről, káresetről Fürdőüzemi jegyzőkönyvet kell felvenni.

IV. ÉRTÉKŐRZÉS

1. A Strandfürdő Üzemeltetője értékmegőrzőt működtet, így a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján csak az ott elhelyezett dolgokban esett kárért tartozik felelősséggel. Az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyak tekintetében az Üzemeltető felelőssége csak olyan dolgokra terjed ki, amelyeket a látogatók a strandfürdőbe rendszerint magukkal szoktak vinni.
2. A fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyak elvesztéséből származó károkért az üzemeltető felelősséget nem vállal.
3. Kérjük, hogy a talált tárgyakat a fürdőüzem irodájában „Talált tárgyak napló”-ban történő bejegyzés mellett leadni szíveskedjenek.

V. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. A HÁZIRENDBEN foglalt előírásokat kérjük megtartani. Ezért aki az ebben foglaltak betartását nem vállalja, vagy figyelmeztetés ellenére nem tartja be, attól a szolgáltatás megtagadható.
2. Azt a személyt, aki a házirendben foglaltakat megsérti, vagy a fürdő rendjét, a fürdővendégek nyugalmát zavarja, de magatartása nem minősül szabálysértésnek, a fürdőből el kell távolítani és a fürdő szolgáltatások további igénybevételéből ki kell zárni. Ehhez szükség esetén hatósági személy közreműködése is igénybe vehető. A fürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátó /fürdővezető, fürdő csoportvezető, uszodamester/ hivatalos személynek tekintendő és mint ilyent a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.
3. A házirendet a fürdőüzemekben jól látható helyen kell kifüggeszteni
4. A házirend szabályainak megtartásáért, illetőleg megtartatásáért a fürdő vezetője felelős.
5. A fürdő üzemeltetésére és a szolgáltatásokra vonatkozó előírásokat az üzemeltetési szabályzat tartalmazza.

Budapest, 2015. szeptember 9.